Internet : Komputery : Przekazywanie informacji

Przekazywanie informacji

Przekazywanie informacji w Internecie odbywa się w dość prosty sposób. Ponieważ siec Internet składa się z milionów komputerów umieszczonych na całym świecie, to każdy z nich wykorzystany może zostać jako węzeł komunikacyjny. Komputer będący podłączony do sieci po otrzymaniu informacji sprawdza jej adres. Po sprawdzeniu adresu informacja może zostać wysłana dalej we właściwym kierunku. Zanim informacja dotrze do adresata przejść może przez wiele różnych węzłów sieci. Jest to optymalny sposób przekazywania informacji w tego typu sieci. Internet w odróżnieniu od innych sieci, nie posiada żadnego centralnego ośrodka, który mógłby zostać wykorzystany do przesyłania informacji. Nie istnieje też żadna hierarchia. Każdy z węzłów sieci łączyć może się w zasadzie z każdym innym. Nie istnieją też żadne organizacje zajmujące się administrowaniem tej sieci. Obecnie, Internet wykorzystywany jest przede wszystkim do komunikacji. Jest to dobre źródło informacji, oraz rozrywki. Najpopularniejszymi jak dotąd działaniami w sieci jest przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z poczty elektronicznej.